67

بارالها…
از کوی تو بیرون نشود
پای خیالم
نکند فرق به حالم ...
چه برانی،...
چه بخوانی…
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی…
نه من آنم که برنجم ،
نه تو آنی که برانی..

 

مسافر پروازرمضان: پروازت بی خطر! امیدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعای شبهای قدرشماباشد .
حلول ماه رمضان مبارک. التماس دعا!

 

/ 1 نظر / 30 بازدید