114

سال 94 هم نسیم حضور خود را ارام ارام بر شاخسار ما میوزاند
و برگی دیگر از دفتر عمرمان ورق می خورد
امید است در سال جدید برگهای دفتر عمرمان کمتر خط خوردگی داشته وباخطی زیبا لحظات عمرمان را ثبت کنند....
جاوید باد این روزها، جاوید باد لحظه های شادی وسرور.....
باشد خنده های کودکان بر سر سفره ها در کنار خانواده...
باشد بوسه های افراد خانواده ودوستان .
باشد نگاه پر مهرهمسران به هم و
نگاه پدران و مادران بر فرزندان خود !!!!
و باشد میلیونها آرزوی شیرینی که در دل
هموطنانمان جاری میشود.
جاوید باد نام عزیزانی که این روزها در کنار ما نیستند ...

خدایا...
در سال جدید سعی میکنم مهربانتر باشم کمکم کن که همه را دوست داشته باشم ...
قلب

/ 6 نظر / 40 بازدید
عمه

شاعر : سلمان ساوجی وقت آن آمد که بلبل در چمن گویا شود بهر گل گوید «خوش آمد» تا دل گل وا شود غنچه غناج و شاخ شوخ رنگ آمیز گل این دم طاوس گردد وان سر ببغا شود روی گل پرچین شود چون در نیارد چین برو نازک اندامی که چندان خارش اندر پا شود با شجر مرغ سحر گوید کلیم آسا کلام چون ید بیضای صبح از جیب شب پیدا شود کوه جام لاله گیرد ابر لۆلۆ گسترد باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود خسرو ملک فلک بهر تماشای بهار از زمستان خانه های زیر بر بالا شود کوه را کاندر زمستان داشت از قاقم قبا اطلس گلریز روی جامه خارا شود رعد چون دعد از هوا نالد به سودای رباب باد چون وامق فدای غنچه عذرا شود برکشد آواز ابر و در چکاند از دهن گوشه های باغ ازان پرلۆلۆی لالا شود زال گیتی را که بهمن داشت در آهن به بند خط سبزش بردمد پیرانه سر برنا شود روز عیش و عشرت است امروز و محروم آنکه او عیش امروزی گذارد در پی فردا شود ...

عمه

سلام.انشالله سال جدیدبرایت بهترین تقدیراعم ازدل خوش لب خندان وتن سالم ونی نی خوشگل دربغل وکنارعزیزانت باشد. [گل][بغل][ماچ][گل]

آوا

پیشاپیش سال نو مبارک

آشتی

سلام عزیزم. سال نو مبارک. ایشالا یه نی نی سالم و خوشگل به دنیا بیاری و خیرشو ببینی. ما منتظر پست جدیدت هستیم. راستی به مادرشوهرت هنوز نگفتی؟ جریان نی نی رو میگم![چشمک]