دنیای این روزای من

اگر تنهاترین تنهایان هم شوم باز هم خدا هست...او جانشین همه نداشتن هاست...اگر تمامی خلق گرگ هار شوند...و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد...تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی...ای پناهگاه ابدی... تو می توانی جانشین همه بی پناهی هایم شوی

123

غواص‌هاغرق نمی‌شوندرفته‌اند که غرقه شوند.دست بسته هم زنده به گورشان کننداسیر نمی‌شونددست و پا نمی‌زنندنمی‌میرندگور را زنده می‌کنندگوردریا می‌شودو آنقدردر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 100 بازدید
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست